Terms and Conditions

 1. Realizacja sprzedaży w sklepie internetowym odbywa się według poniższego regulaminu. Złożenie zamówienia w sklepie Queen Size Records oznacza akceptację zasad sprzedaży wynikających z poniższego regulaminu.
 2. Ceny produktów wyrażone są w polskich złotych, są to ceny brutto, nie zawierają one kosztów transportu.
 3. Zamówienia składać można całą dobę każdego dnia roku, natomiast ich realizacja odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00, w terminie od 2 do 5 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia.
 4. Obszarem działania sklepu internetowego objęta jest cała Polska i Europa. Zamówienia dostarczamy za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej Patron Service.

  Składanie zamówień i realizacja
 5. Klient rejestrując się w sklepie wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę, danych niezbędnych do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Sprzedawcę. Klient ma prawo do wglądu, poprawy lub usuniecia swoich danych osobowych.
 6. Realizacja zamówień w sklepie internetowym. Informacje dotyczące zamówień wysyłane są na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym.
   1. Automatyczna informacja o przyjęciu zamówienia.
   2. Informacja o skompletowaniu/stanie zamówienia.
   3. Informacja o wysłaniu zamówienia.

 

 1. Koszt dostawy podany jest w cenniku usług i zawsze wyświetlany podczas składania zamówienia.
 2. Do dostarczonego zamówienia zawsze dołączany jest dokument sprzedaży – paragon lub faktura VAT.
 3. Zamówienie stanowi ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Zastrzegamy, iż asortyment oraz ceny poszczególnych produktów mogą ulec zmianie w czasie od złożenia zamówienia do chwili zawarcia umowy. Mailowe potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji stanowi przyjęcie oferty według treści oświadczenia złożonego przez sklep i decyduje o chwili zawarcia umowy. Od momentu zawarcia umowy informacja o jej istotnych elementach, tj. o asortymencie i cenie wiąże oferenta. W razie zmiany asortymentu lub ceny zamówionych produktów Klient ma prawo do zrezygnowania z transakcji.
 4. W przypadku, braku możliwości skompletowania przesyłki zgodnie ze złożonym zamówieniem z powodu braku któregoś z zamówionych produktów, pracownicy realizujący zamówienia będą kontaktować się z Klientem e-mailowo lub telefonicznie w celu zaproponowania innego towaru.
 5. W razie niezgodności dostarczonej przesyłki ze złożonym zamówieniem kupujący powinien niezwłocznie powiadomić o tym sprzedawcę.Zwroty

 1. Istnieje możliwość odstąpienia od umowy w terminie do 10 dni roboczych od dnia otrzymania przesyłki – bez podania przyczyny. Odstąpienie od umowy oraz zwrot towaru może nastąpić tylko w przypadku, gdy towar nie był używany, pozostaje w oryginalnym opakowaniu i nie został zniszczony. Zwracany towar należy dostarczyć Sprzedawcy na adres podany w liście przewozowym wraz z dowodem zakupu – paragonem lub fakturą VAT. Sprzedawca gwarantuje odesłanie kwoty za zwrócone produkty na wskazane przez Klienta konto bankowe lub przekazem pocztowym na podany w zamówieniu adres, potrącając koszt przekazu pocztowego i koszty transportu, w terminie do 14 dni roboczych od momentu dostarczenia do siedziby firmy zwracanego towaru.


Gwarancje i reklamacje

 1. Każdy oferowany przez sklep produkt jest objęty rękojmią producenta. W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności pomiędzy oferowanym a otrzymanym produktem, sprzedawca przyjmuje reklamację do rozpatrzenia. Gdy reklamacja jest uzasadniona, wymieniamy lub naprawiamy towar. Istnieje również możliwość wymiany produktu na inny o tej samej wartości lub zwrotu gotówki.

Formy Płatności

 1. Płatności za zakupy i dostawę można dokonywać w następujący sposób:a) Przy odbiorze – gotówką, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.

b) Przelewem bankowym – przelew należy wysłać na konto wskazane w drugim etapie realizacji zamówienia. Sklep rozpocznie procedurę realizacji zamówienia po stwierdzeniu wpływu na konto należności za dokonane zakupy, powiększonej o koszty dostawy. Na przelewie, w polu tytułem prosimy o podanie numeru zamówienia. Należy pamiętać o czasie, niezbędnym na przepływ środków z rachunku Klienta na rachunek sklepu i dokonać przelewu z odpowiednim wyprzedzeniem, w stosunku do wybranego terminu dostawy zamówienia.

.
Postanowienia Końcowe

 1. Zawartość Sklepu internetowego nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego art. 543. Wszelkie informacje na temat sprzętu w ofercie Sklepu są zgodne z danymi katalogowymi producentów. Sklep zastrzega sobie prawo do ewentualnych błędów.
 2. Kwestie sporne wynikające z interpretacji niniejszego regulaminu strony będą się starały rozwiązać polubownie. Ewentualne kwestie sporne będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla Queen Size Records
 3. Sklep działa zgodnie z wymogami Ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Dostęp do danych osobistych ma jedynie firma Wildstyle, która nie odstępuje tych informacji podmiotom trzecim. Wszyscy Klienci mają dostęp do swoich danych – mogą je weryfikować, modyfikować i usuwać. Firma Wildstylezastrzega sobie prawo do wykorzystania danych kontaktowych w celach własnych badań marketingowych bądź wysyłania materiałów promocyjnych.